עמותת קד"ם - ילדים ונוער

מהות התהליך

ניהול מצבי משבר על ידי שיתוף בני המשפחה ותומכים ליצירת תכניות פעולה מוסכמות ואפקטיביות. הפגשת נערים שעברו על החוק עם הנפגעים של מעשיהם, לשם בניית תכניות תיקון ולקיחת אחריות. ביצוע מוצלח של התכנית עשוי למנוע רישום פלילי. למידע נוסף
Go to תורמים

תורמים

ניתן לסייע בקידום והרחבת פעילות הצדק המאחה בישראל במספר דרכים

Go to מתאמים

מתאמים

תאום, הכנה והנחיית קבוצות דיון בתהליכי קד”ם וצדק מאחה

Go to נפגעי העבירה

נפגעי העבירה

הסכמת נפגע עבירה הינה תנאי לקיום ההליך. להשתתפות בקד”ם ישנם יתרונות רבים עבור נפגע העבירה

Go to נוער שעבר על החוק

נוער שעבר על החוק

תהליך קד”ם מאפשר לקיחת אחריות ודרך לתיקון באופן מכובד, כחלופה להליך הפלילי לשם קבלת הזדמנות חדשה