31/01/2015

הכשרת מתאמים

'צדק מאחה' לנוער עובר חוק

תהליכי 'צדק מאחה' לנוער עובר חוק הם תהליכים שמטרתם להפגיש נער שעבר עבירה פלילית עם נפגע העבירה, לדון בעבירה, בתוצאותיה ובהשלכות שלה, ולבנות תכנית לתיקון הפגיעה ופיצוי הנפגע. התהליכים האפשריים הם גישור-פוגע-נפגע, וקד"ם (קבוצת דיון משפחתית). בקד"ם התכנית כוללת גם מרכיבים למניעת חזרה על עבירות בעתיד. את התכנית מציעים הנער הפוגע ותומכיו, ומאשרים כל המשתתפים.

עמותת 'קד"ם- ילדים ונוער' (עמותה רשומה) עוסקת בתהליכי 'צדק מאחה' למעלה מעשור.

       Coordinators 4

מאפייני פעילות מתאמי 'צדק מאחה' לנוער עובר חוק בעמותה:

 • המתאמ/ת מקבל/ת הפניות לתיאום תהליכי 'צדק מאחה'. ההפניות, הכוללות פרטים אודות האירוע, מגיעות משירות המבחן לנוער.
 • התהליך כולל מפגשי הכנה עם משפחות הפוגעים והנפגעים (בבתיהם), הכנה עם משתתפים נוספים בתהליך, ומפגש היוועדות, שמטרתו להגיע להסכמה על תכנית לתיקון, פיצוי ומניעת הישנות עבירות (בקד"ם).
 • תהליך קד"ם ממוצע דורש השקעה של כ-30 שעות עבודה במשך חודשיים, וגישור דורש כעשר שעות. בד"כ מתאמ/ת מטפל/ת במספר תהליכים בו זמנית. יחד עם זאת, הפעילות אינה בהיקף של משרה מלאה, ויש תקופות עמוסות ותקופות מתונות יותר.
 • הטיפול בהפניות מחייב יכולת ניידות ברדיוס של עד 100 ק"מ.
 • הפעילות נעשית תמורת תגמול כספי (ובד"כ גם שפע של תגמול רגשי…).
 • הפעילות מלווה ע"י רכזת מקצועית אזורית.
 • אחת לחודשיים מתקיים מפגש של למידה משותפת ודיון בסוגיות העולות מן השטח בהשתתפות כל המתאמים. המפגשים מתקיימים לרוב בימי שישי בין השעות 9:00-12:30.

         Coordinators 2

קורס ההכשרה

עמותת קד"ם ילדים ונוער פותחת קורס הכשרה למתאמי 'צדק מאחה'. ההכשרה תכלול רקע תיאורטי בתחום הצדק המאחה, רקע היסטורי, פיתוח השפה המאחה, למידה ותרגול מיומנויות העבודה והכשרה לתיאום מעשי של תהליכי קד"ם בסיסיים. תעודת הסמכה תוענק למשתתפים, שעברו את מסלול ההכשרה ועמדו בכל הדרישות.

את מי אנחנו מחפשים להכשרה?

 • אנשים בעלי גישה ערכית, בעלי רצון לפעול למען חברה טובה יותר ובעלי יכולות מתאימות לתפקיד.
 • קדימות לדוברי ערבית, אמהרית ורוסית.
 • בעלי יכולת ניידות ונגישות לרשת האינטרנט.

תנאי קבלה:

 1.  תואר אקדמאי (בוגר) מאת מוסד מוכר לפי חוק המועצה להשכלה גבוהה.
 2. הכשרה ו/או ניסיון בהנחיית תהליכי צדק מאחה או מסלולי קד"ם אחרים, עבודה עם נוער, עבודהעם משפחות, הנחיית קבוצות, גישור.
 3.   עמידה בהצלחה בתהליכי מיון וקבלה.

התחייבויות משתתפי ההכשרה:

 • התחייבות להשתתפות בכל מפגשי ההכשרה הבסיסית.
 • התחייבות להנחות לפחות 3 תהליכי קד"ם תוך שנה מסיום ההתמחות (בכפוף לקבלת הפניות המתאימות משירות המבחן).
 • לצורך פעילות כמתאמי קד"ם בעמותה יש להצטרף כחברים לעמותה ולחתום על חוזה התקשרות עימה.
 • התחייבות להשתתפות במפגשי המתאמים לאחר תום ההכשרה הבסיסית, אחת לחודשיים.

מסגרת ההכשרה:

 • הכשרה בסיסית: שמונה מפגשי הדרכה בני שבע שעות כ"א, המפגשים יערכו באזור המרכז.
 • התמחות:
  • השתתפות ללא גמול כספי בשני תהליכי קד"ם: בראשון צפייה בתיאום תהליך מלא ע"י מתאמ/ת מוסמכ/ת, ובשני תיאום בצוות ביחד עם מתאמ/ת מוסמכ/ת.
  • תהליך שלישי, בתשלום, יתואם במלואו ע"י המשתלמ/ת, תוך ליווי והדרכה מקצועיים של מתאמ/ת ותיק/ה.

        Coordinators 6

מועדים:

מועדי ההכשרה: יפורסמו בנפרד

עלות

עלות ההכשרה – 2,000 ₪ + 500 ₪ דמי רישום, סה"כ 2,500 ₪.

לאחר הראיונות ועם קבלת הודעה על קבלה לקורס, יש לשלם את דמי הרישום בסך 500 ₪. דמי ההרשמה לא יוחזרו במקרה של ביטול השתתפות.

מידע והרשמה

 • הרשמה תבוצע באמצעות מילוי הטופס בתחתית העמוד ושליחתו בצרוף קורות חיים לכתובת הדוא"ל הבאה: kedem.as@gmail.com.
 • מועמדים מתאימים יוזמנו לראיון אישי בפני ועדת קבלה .תיאומים יערכו באופן אישי.

מידע והרשמה לקורס קד"ם 2016

לקריאה נוספת