31/01/2015

מאמרים ומחקרים

 1. הערכת תכנית קד"ם – מחקר הערכה על תכנית קד"ם לנוער עובר חוק בישראל, שנערך ע"י מכון ברוקדייל ופורסם בשנת 2007.
 2. מחקר הערכה על תכנית קד"ם כהליך חלופי לנוער עובר חוק, 2015
 3. מחקר מ-2008 על השפעת תהליכי צדק מאחה על רצידיביזם באנגליה- Shapland_fourth_report_2008
 4. מאמר מ-2010, שבהתבסס על ממצאים מהעולם, מציע להפוך את תהליך הקד"ם להליך העיקרי באנגליה לטיפול בעבירות ילדים ונוער- TimeforNewHearing2010UK
 5. סקירה משווה (עברית) על הליכים חלופיים להליך הפלילי לגבי קטינים. הסקירה הוגשה ב-2008 לועדת חוקה, חוק ומשפט לקראת הדיונים על תיקון החקיקה לחוק הנוער- הליכים חלופיים להליך הפלילי
 6. ספר מנחה (Handbook) שפורסם ע"י האומות המאוחדות (2006) לבניית והפעלת תהליכי צדק מאחה- הנדבוק של האום לצדק מאחה
 7. סקירה (עברית) של התפתחות תהליכי קד"ם בעולם- התפתחות קדם בעולם
 8. משרד המשפטים האמריקאי – המשרד לנפגעי עבירה (2000): חוברת על משמעויות תהליכי קד"ם לנפגעי עבירה- זכויות נפגעים בקדם US
 9. תקציר מתורגם לעברית מתוך מאמר של מייק דולן על השינוי במערכת המשפט לנוער בניו-זילנד בעשורים האחרונים- מערכת המשפט לנוער בניו-זילנד
 10. מאמר בעברית מ-2013 על מה שבין הצדק המאחה לצדק העונשי (שני פנים למשפט הפלילי) טלי גל והדר דנציג-רוזנברג- צדק מאחה וצדק עונשי גל ודנציג-רוזנברג
 11. צדק מאחה בתחום המשפט הפלילי – מאמר מקיף על גישת הצדק המאחה (עברית, 2009)- צדק מאחה בתחום המשפט הפלילי
 12. כתבה בעברית על צדק מאחה וקד"ם- תקציר על גישת הצדק המאחה וקדם

לסרטים