31/01/2015

נוער עובר חוק

על התהליך

תהליך קדם לנוער עובר חוק הינו תהליך חלופי או תהליך נלווה להעמדה לדין. בתהליך נפגשים הנער שעבר על החוק ומשפחתו המורחבת עם נפגע העבירה ומשפחתו, ועם אנשי מקצוע במטרה לדון בעבירה שביצע ובתוצאותיה.

התהליך מתקיים רק במקרים בהם הודה הפוגע בעבירה ונפגע העבירה ומשפחתו מסכימים לתהליך.

לתהליך תרומה משמעותית  לנער הפוגע – הוא  מאפשר לקיחת אחריות על הפגיעה והשלכותיה,  ומאפשר לו לתקן את הפגיעה שגרם לנפגע. ניתנת לו ההזדמנות להביע חרטה ולבקש סליחה מהנפגע. בנוסף, הפוגע עובר תהליך של שיפור קשריו עם משפחתו, ועם גורמים חינוכיים-טיפוליים שמלווים אותו ומסייעים  לו להחזיר את חייו למסלולם הנורמטיבי ולהשתלב מחדש בקהילה.

לאחר מספר מפגשי הכנה וכחודשיים מתחילת התהליך, מתכנסים כל המעורבים להיוועדות משותפת. מפגש ההיוועדות אורך מספר שעות  ובמהלכו מתאפשר לנער הפוגע ולמשפחתו לקחת חלק פעיל בתיקון הנזק, בפיצוי נפגע העבירה ובמניעת הישנות מעשי העבירה.

במפגש ההיוועדות משתתפים הנער, משפחתו ואנשים קרובים אחרים, נפגע העבירה ומשפחתו, קצין מבחן לנוער,קצין הנוער במשטרה, אנשי מקצוע אחרים לפי הצורך ומתאם המפגש.

כל אחד מהמשתתפים מציג את נקודת ראותו.

הנער, משפחתו ואנשים הקרובים אליהם בלבד, מגבשים את התכנית לתיקון הנזק ומניעת עבירות נוספות.על התכנית לענות על צרכיו השונים של הנער שעשה את העבירה ועל ציפיותיו של נפגע העבירה לתיקון הפגיעה.

כל המשתתפים חוזרים ומתכנסים לשמיעת תכנית המשפחה ולאישורה במשותף.

לאחר אישור התכנית, המשתתפים חותמים על הסכם.

ביצוע התכנית מתפרס על פני מספר חודשים (בין 3 ל-6), ועמידה מלאה בה מאפשרת לקצין המבחן להמליץ למשטרה על סגירת התיק הפלילי ומחיקת הרישום הפלילי.

המתאם מלווה את המשתתפים בתהליך ומסייע בהכנת ההיוועדות ובהנחייתה.

תנאים לתהליך

(א)הנער קיבל אחריות למעשה הפלילי במשטרה.

(ב) מדובר בעבירה מסוג עוון או פשע למעט סוגי העבירות הבאות: המתה, מין, סמים, אלימות במשפחה, עבירות אלימות חמורות (אלא אם כן ניתן לכך אישור מיוחד).

(ג) אין לנער תיקי משטרה פתוחים נוספים שהוא מעורב בהם כחשוד בביצוע עבירה.

(ד) אין לחובתו של הנער מאסר על תנאי בר- הפעלה.

(ה) החקירה הסתיימה ומדובר בתיק שאלמלא קיום הקד"ם היה מומלץ להגיש כתב אישום נגד הנער בגין העבירות המיוחסות לו.

(ו) הנער ביצע את העבירה מעל גיל 12 ובטרם מלאו לו 18 שנים.

(ז)הנער נתן את הסכמתו לקיום התהליך.

(ח) נפגע העבירה נתן את הסכמתו לקיום התהליך.

סיכום

המפגש הבלתי אמצעי, שמאפשר תהליך קד"ם, עם תחושותיהם של הנפגעים , יכול יותר מכל להביא נערים פוגעים לזהות את השפעת התנהגותם על אחרים ולהבין את מידת הסבל והנזק שהם גרמו.

דרך תקשורת ישירה עם הנפגעים, הם יכולים להתנצל, לתקן את הנזק שגרמו, ולהקטין את הסיכון של חזרה על מעשיהם.

זאת בניגוד להליכים המקובלים שבהם אין מעורבות של שני הצדדים בקבלת ההחלטות, אין דרישה מהפוגעים לעמוד מול נפגעי העבירה הישירים והעקיפים, ולרוב אין דיון עם הפוגע על תיקון הנזק עבור הנפגעים.

בתהליך קד"ם ניתן לזהות את הפוטנציאל הטוב הקיים בנער ולהציע אפשרויות לשיקום חברתי. הנער בודק, עם שאר משתתפי המפגש, דרכים לתקן את הנזק שעשה ע"י התנצלות, שירות קהילתי, החזרת הכסף או דרכים אחרות.

המשפחות נתפסות כבעלות כוחות וכוונות חיוביות לשמור על שלום ילדיהם ועל שלום החברה. בני נוער נתפסים, גם הם, כמסוגלים לתרום לבניית תכניות אשר משפיעות על חייהם.

ברוב המקרים מגיעים משתתפי קדם לנוער עובר חוק לפתרונות שבבית המשפט לא ניתן להשיגם.

ממחקרים עולה שהתהליך מביא להקטנת הפחד והכעס של הנפגע כלפי הפוגע, הפחתת סימפטומים פוסט טראומתיים ומניעת תיוג מיותר של  נערכים כנוער עבריין.

לקריאה נוספת