31/01/2015

נפגעי העבירה

בתהליך הקד"ם חווה הנפגע תהליך הוגן ומכובד, מקבל את הכרתו של הפוגע בפגיעה, תוך כדי הזדמנות להציג את מגוון ההשלכות של המעשה הפלילי על חייו. האמת מסופרת וניתנת לו ההזדמנות לשאול שאלות המטרידות אותו בהקשר לפגיעה. הביטחון מושב לו,  מוחזרת לו השליטה על האירועים וביכולתו להשפיע ולקבוע כיצד יתוקנו הפגיעות כולל פיצוי והתנצלות. ביכולתו לבחור במחילה ומתאפשר תיקון רגשי לצד תיקון חומרי מהפוגע.

הליך הקד"ם הינו חלופי להליך הפלילי המקובל. בהליך הפלילי הרגיל סובל נפגע העבירה בד"כ מחוסר ידע והבנה, חוסר מידע לגבי התקדמות התיק, העדר מעמד פורמאלי, העדר שליטה בהליך, חוסר רגישות של המערכת, איבוד זמן וכסף, פגיעה בפרטיות ובביטחון.

תהליך הקד"ם נהוג במדינות רבות, מחקרים שנעשו אודות התהליך מראים כי לנפגעי העבירה המשתתפים בהליך הקד"ם:

  • פחות פחד מפני הפוגע
  • פחות כעס כלפי הפוגע
  • פחות תהיות לגבי "למה אני"
  • פחות סימפטומים פוסט טראומטיים

הסכמת נפגע העבירה לקיום התהליך מהווה תנאי לקיומו. מקרב נפגעי העבירות בישראל שנתבקשו לאשר קיום תהליך זה, קרוב ל-90% נתנו לכך את הסכמתם.

במחקר שנעשה בישראל נמצא כי 97% מהנפגעים שהשתתפו בהליך בטוחים או חושבים שהיו ממליצים לנפגעי עבירה אחרים להשתתף בקד"ם.

 
לקריאה נוספת