31/01/2015

על העמותה

עמותת קד"ם – ילדים ונוער עוסקת בתהליכים מקרבים בקבוצות דיון משפחתיות ובצדק מאחה עם ילדים ונוער בסיכון וכן עם ילדים ונוער עובר חוק.

העמותה הינה גוף מלכ"ר, כלומר מוסד ללא כוונת רווח וחברים בה כיום כ – 100 אנשים.

תהליך הקד"ם הגיע לארץ לפני כחמש עשרה שנים בקירוב ועבר גלגולים שונים. עמותת קד"ם ילדים ונוער הוקמה לאור היווצרות תנאים מתאימים בשנת 2001 והחלה לפעול ולגדול, באמצעות תכנית "רשת פיתוחי קד"ם", שנתמכה ולוותה ע"י עמותת "אשלים".

העמותה הוקמה מתוך הבנת צורך הולך וגובר בהתמודדות עם מגמות בחברה הישראלית בקרב נוער וילדים:

 • עלייה באלימות בחברה הישראלית ככלל ובקרב ילדים ובני נוער בפרט.
 • פערים חברתיים הולכים וגוברים על רקע סוציו-אקונומי, תרבותי ואידיאולוגי.
 • תחושת חוסר אונים בקרב המשפחות והקהילה והימנעות מקבלת החלטות אודות הנער.
 • התעלמות או אי שימוש במשאבים הרבים הסובבים את הילד ומשפחתו וזאת לאור ריבוי התוכניות, הפועלות ללא תיאום מערכתי.

מאז הקמתה צברה עמותת קד"ם ניסיון מקצועי בעבודה עם שירותי הרווחה בתחום נוער עובר חוק ונוער בסיכון, חוק נוער ומסגרות חינוכיות. כיום פועלת העמותה בשיתוף פעולה עם שב"ס, משרד הרווחה, משרד המשפטים, משרד לביטחון פנים, המשטרה ועוד.
העמותה שמה לה למטרה להוביל, לפתח ולהנחיל את קד"ם כדרך המציעה אלטרנטיבה למצוקת האלימות והפשיעה בביה"ס ובקהילה והתמודדות עם עבריינות ילדים ונוער, וכן כדרך הנותנת כלים להתמודדות משפחות עם משברים הקשורים בילדיהם.

פעילות העמותה:

העמותה מפעילה תהליכי  קד"ם (קבוצות דיון משפחתיות) אשר במסגרתם נפגשים בני נוער הנמצאים במצב של סיכון או משבר (כגון עבירה על החוק) יחד עם בני משפחותיהם ותומכים, נפגע העבירה ותומכיו – אם רלבנטי, ואנשי מקצוע. את הדיון מכין ומנחה מתאם שהוכשר ע"י העמותה. מטרת התהליך היא לגבש תכנית לתיקון ופתרון המשבר או הסיכון באופן מיטבי, תוך הסכמה ושיתוף פעולה.

כאשר יש צד של נפגע בתהליך, זהו תהליך “צדק מאחה”, שמטרתו העיקרית היא לתקן את הפגיעה שנגרמה בין הנער הפוגע לנפגע. תהליך כזה עשוי להיות חלופה להליך הפלילי או להשתלב עם הליך פלילי שמתנהל בבית המשפט, ותוצאה אפשרית שלו היא מניעת או מחיקת רישום פלילי לקטינים. תהליכים אלה מונעים תיוג ומאפשרים לנערים ולסביבתם להתמודד באופן חיובי עם שגיאות שעשו.

כיום מפתחת ומפעילה העמותה תהליכי קד"ם בתחומים שונים. התכנית העיקרית המופעלת ע"י העמותה בימים אלה היא קד"ם לנוער עובר חוק, במסגרת תכנית בין משרדית, המרוכזת ע"י משרד הרווחה.

חזון העמותה:

 1. הליך הקד"ם יהיה זכות ובחירה טבעית וזמינה לכל קבוצות האוכלוסייה, בכל מקרה מתאים בחברה הישראלית.
 2. הליכי הקד"ם יתרמו לשיפור החברה, בדגש על תחומי החינוך והרווחה, ויסייעו באופן מהותי לפתרון מצבי סיכון ומצוקה, צמצום עבריינות נוער ותיקון פגיעות ואיחוי חברתי/קהילתי.
 3. העמותה תיקח חלק מרכזי בפיתוח, הרחבת והעמקת השימוש בהליך הקד"ם בישראל.
 4. עבודה עם משפחות ילדים/נוער בסיכון, מתוך אמונה שחיזוק התא המשפחתי מהווה נקודת מפתח במניעת התנהגות עבריינית.
 5. העמותה תפעל לאור העקרונות ותפיסות העולם הבאות:

א.  חיזוק מרכזיות המשפחה והקהילה בקבלת החלטות הנוגעות לחייהן.

ב. תיקון פגיעות באמצעות הליכי "צדק מאחה":

1) שילוב נכון וראוי של פוגעים ונפגעים בקהילה.

2) הליך וולונטארי רצוני המבוסס על הפגשת הצדדים, קבלת אחריות למעשה, מתן ביטוי לנזק/פגיעה שנגרמו והסכמה על תוכנית פיצוי תיקון ושיקום.

ג. "גישות מאחות" כדרך חיים נבחרת במסגרות חינוכיות וטיפוליות-שיקומיות.

ד. רגישות תרבותית למגוון האוכלוסיות בארץ.

ה. מיקוד בפעולה בקרב ילדים ונוער, מתוך אמונה שהשקעה בדור הצעיר תצמצם אלימות ילדים ובני נוער ותניב את מירב הפירות לכלל החברה לאורך זמן.

מטרות העמותה:

 1. הפעלת תכניות קד"ם. מתן מענה מקצועי הולם למסגרות ולצרכים מיוחדים.
 2. פיתוח של הליכי הקד"ם בנגזרותיו השונות ובתחומים ייחודיים.
 3. יצירת מודעות ציבורית לגישת "הצדק המאחה" והליכי קד"ם.
 4. ייזום, תמיכה וביצוע של מחקרים מתאימים, לשם ביסוס, קידום ושיפור הידע המקצועי ואופן ביצוע ההליכים.
 5. שותפות פעילה בהליכי חקיקה, פיתוח ומיסוד השימוש בהליך הקד"ם וב"צדק מאחה" בישראל.

צוות העמותה:

 • רכזות מקצועיות אזוריות:
  • ורד לוי – צפון
  • ליאורה עוזר- מרכז
  • שרית פיין-כהן – דרום
 • מנכ"ל העמותה– עֹזי נבון
  • מנהל תפעול – גיא דקניט

מסמכי עמותה רשמיים:

לקריאה נוספת