31/01/2015

מהו קד"ם לנוער עובר חוק?

 • קד"ם הוא תהליך בו נפגש הנער שעבר על החוק עם משפחתו המורחבת, נפגע העבירה ואנשי מקצוע במטרה לדון בעבירה שביצע ובתוצאותיה.
 • תהליך קדם לנוער עובר חוק מממש את גישת "הצדק המאחה" (Restorative justice). "הצדק המאחה" קורא להעברת האחריות לתיקון ולשיקום פגיעות ונזקים של עבירות מידי המדינה לידיהם של המעורבים הישירים והעקיפים בפגיעה, דהיינו: לפוגע, לנפגע העבירה ולקהילה האחראית לשיקום שניהם ולשלום חבריה.
  • מטרת המפגשבניית תוכנית לתיקון הנזק שנגרם ולמניעת ביצוע עבירות נוספות.
  • המשתתפיםהנער, משפחתו ואנשים קרובים אחרים, נפגע העבירה והתומכים בו, קצין המבחן לנוער, קצין הנוער במשטרה, אנשי מקצוע אחרים לפי הצורך ומתאם המפגש.
   • קד"ם מאפשר את השתתפות נפגע העבירה בתהליך קבלת ההחלטות.
   • קד"ם מאפשר לנער ולמשפחתו לקחת אחריות על בניית תוכנית מתקנת יחד עם הנפגע ואנשי מקצוע.
  • קד"ם לנוער עובר חוק רואה בהתחזקות ובהתעצמות המשפחה (הגרעינית והמורחבת), גורם מרכזי בתהליך שיקומו של נער שעבר על החוק.
  • הפגשת הפוגע והנפגע הינה, מהמרכיבים המרכזיים והמשמעותיים של קד"ם לנוער עובר חוק. זהו מהלך בעל השפעה רבה בתהליך שיקומם של נערים עוברי חוק ותורם להקטנת הסיכוי לחזרה על מעשי העבירה.
  • כיום, תגובת החברה לנער עובר חוק כוללת מעצרים, כליאה בכלא קטינים, חקירות, טיפול קצין מבחן לנוער, העמדה לדין, ענישה ומאסר.
  • נפגעי עבירה מוזמנים למשפט רק לשם עדות ורק כאשר מתקיים משפט הוכחות. בית המשפט מתמקד בשאלות הוכחת האחריות הפלילית, בענישה ובהרתעה.
  • כאשר הפוגע מודה באשמה, נפגע העבירה לא מוזמן להשתתף במשפט ולומר את דברו. פעמים רבות הסיפור של נפגע העבירה לא מגיע לבית המשפט. שאר הנפגעים, במשפחה ובקהילה, לא נשמעים כלל. הנפגעים חשים מתוסכלים מאחר והם נמצאים מחוץ למעגל ההשפעה על תוצאות המשפט והאכיפה.

תהליך הקד"ם

 1. הכנה – המתאם יוצר קשר עם כל אחד מהמשתתפים ומכין אותו למפגש
 2. מפגש (שלושה שלבים):

   א. מפגש משותף – כל אחד מהמשתתפים מציג את נקודת ראותו ואת המידע הנחוץ להמשך הדיון.

   ב. "זמן פרטי" של המשפחה – הנער, משפחתו והאנשים הקרובים להם, ללא השתתפות אנשי המקצוע ונפגע העבירה, מגבשים את התכנית לתיקון הנזק ומניעת עבירות נוספות.

   ג. דיון משותף בתוכנית – כל המשתתפים חוזרים ומתכנסים לשמיעת תוכנית המשפחה ולאישורה במשותף.

 1. דיווח על ביצוע התוכנית – ביצוע התוכנית והפיקוח עליה באחריות חברי המשפחה ובמעקב קצין המבחן לנוער, המדווח לגורמים השונים על ביצוע ההסכם.
  • תכנית קד"ם שהתקבלה  ובוצעה לפי המתוכנן  תאפשר המלצה לסגירת התיק הפלילי.
  • כל משתתף יכול להפסיק את תהליך קד"ם בכל שלב לפני אישור התוכנית.
  • הפסקת תהליך קד"ם או אי ביצוע התוכנית שהתקבלה יביאו לחידוש ההליכים המשפטיים.

הצלחה בתכנית יכולה להביא למחיקת הרישום הפלילי לילדים ובני נוער וכך לאפשר להם דף נקי בכניסה לחיים הבוגרים

 
לקריאה נוספת בנושא החוק להליכים חלופיים