top of page
Reaching Out

תרומה קטנה
יכולה לשנות חיים.

המחאה בדואר

ניתן לשלוח בדואר לכתובת סעדיה גאון 26, תל אביב - יפו, 6713521

העברה בנקאית

בנק לאומי
סניף 865
חשבון 1310463

התרומות מאפשרות לנו להמשיך ולהרחיב את הפעילות שלנו למען נוער וצעירים בסיכון ולקידום תהליכי הצדק המאחה והקד"ם.

למשלמים בהעברה בנקאית, נא לכתוב "תרומה" בהערות. 

ואם תרצו קבלה עבור תרומתכם, כתבו גם את המייל שלכם.

קד״ם הינה מוסד ללא כוונות רווח, כל התרומות יופנו במלואן לביצוע פעילויות העמותה.

בעלת אישור מוסד ציבורי לעניין תרומות לפי סעיף 46 - כל תרומה תזכה בהחזר מס.

יש עוד דרכים בהן תוכלו לסייע

bottom of page