top of page

תכנית צדק מאחה וקד״ם לאסירים ולאסירים לקראת שחרור

​אוכלוסיית האסירים והאסירים המשוחררים מתמודדת עם תיוגם והדרתם  מהחברה הכללית. שחרורם מהווה לא פעם נקודת משבר בשל קשיי הסתגלות וניתוק ממשפחותיהם וקהילותיהם. במצבי משבר אלו, עלולים האסירים המשוחררים לחזור לדפוסי התנהגות מעברם וחוברים בשנית לאוכלוסיות עברייניות. אחוז גבוה מבין האסירים המשוחררים, חוזרים לבצע עבירות ונכלאים שוב.

תהליכי הצדק המאחה והקד"ם המבוססים על דיאלוג, לקיחת אחריות, תיקון הנזק שנגרם וחיבור מחדש אל החברה, הקהילה והמשפחה נותנים מענים לסוגיות אלו. תהליכים אלו מגבירים את פוטנציאל ההצלחה של תהליכי הטיפול והשיקום של האסירים ואת השתלבותם התקינה בקהילה עם שחרורם מבית הסוהר. התהליכים מותאמים לאסירים בשלבי המאסר השונים וכן לאסירים בטווחי גילאים שונים.

פעילות העמותה בתחום אסירים ואסירים לקראת שחרור

 • מתי מתאים לקיים תהליך צדק מאחה במקום עבודה?
  ניתן לקיים תהליך צדק מאחה בכל אירוע בו התרחשה פגיעה ישירה או עקיפה במסגרת הארגון. התהליך וולנטרי וקיומו תלוי בהסכמת הנוגעים במקרה. לדוגמא: פגיעה נגד הארגון, פגיעה במוניטין, התנהגות לא נורמטיבית, התנהגות שאינה תואמת את כללי האתיקה והערכים הארגוניים, גניבה, פגיעה בחברי ארגון.
 • איך התהליך עובד?
  תהליכי הצדק המאחה מחולקים לשלב הכנה – במהלכו נפגש מנחה התהליך עם כל אחד מהמשתתפים; והיוועדות – הפגישה בה נפגשים כל המשתתפים ובסיומה, נכתב הסכם המכיל את ההסכמות, דרכי הפעולה והתיקון שהוסכמו. לאחר הפניה אל העמותה, ניצור קשר עם נציג מטעמכם כדי לקבל פרטים מלאים על הארוע ועל הארגון שלכם, ונעביר פרטים על מבנה התהליך, משך הזמן הצפוי לקיומו ועלותו. בשלב הבא, מנחה מטעם העמותה יחל בתהליך ההכנה. תפקיד מנחה התהליך לאתר את הגורמים הרלוונטיים לתהליך, להיפגש עימם כדי להכינם באופן מעמיק לקראת היוועדות ולנחה את ההיוועדות עצמה.
 • למה דווקא תהליך צדק מאחה?
  לתהליך הצדק המאחה פוטנציאל של חיזוק מערכות היחסים בארגון, הגברת תחושת השייכות והשייכות לארגון ושימור העובדים. הוא מטמיע ערכים של קהילתיות, כבוד וסובלנות, מעביר מסר של איחוי, דוגמה לעובדים ותומך באקלים ארגוני מיטיב.
 • למה דווקא אנחנו?
  עמותת קד"ם מתמחה בפיתוח וניהול תהליכים המבוססים על תפיסת הצדק המאחה. מאז שנת 2001 צברנו ידע וניסיון רב בהובלת אלפי תהליכי צדק מאחה בישראל במגוון תחומים ואוכלוסיות. הצוות שלנו מורכב ממנחים מנוסים ומקצועיים שהוכשרו והתמחו בהנחיית תהליכים אלו. השירות ניתן ברחבי הארץ.
Support group
bottom of page