top of page

פעילות במוסדות חינוך

מערכת החינוך בישראל מתמודדת עם מצבי קונפליקט, אלימות ומצוקה של הקטינים הנמצאים בה. תפיסות הצדק מאחה והקד"ם (קבוצת דיון משפחתית) יכולות לתת מענה למצבים אלו, שכן הן מגדירות מחדש את מושגי הקהילה כניהול של מערכות יחסים בין החברים בה – מהתלמידים ומשפחותיהם ועד הצוות החינוכי והניהולי.  רמת תפקוד גבוהה של בית ספר נגזרת ישירות מאיכות מערכות היחסים המתקיימות בו.
 

על קצה המזלג – כיצד זה נעשה?

הנחית תהליכים במצבי סיכון, קונפליקט או אירועים של פגיעות כוללים תהליכי הכנה פרטניים ומפגש רב משתתפים שבו לוקחים חלק המעורבים הישירים באירוע, משפחותיהם, אנשי קהילה ואנשי מקצוע שונים על פי בחירתם. הודות למתכונת ייחודית שפותחה בעמותה ותוך שימוש בשיח מאחה, מתאפשר למשתתפי התהליכים ישום עקרונות הצדק המאחה והקד"ם – כנות, הוגנות, ביטוי צרכיהם, שותפות בקבלת החלטות ומציאת פתרונות משותפים הנותנים מענה מיטבי. במפגש נבנית תוכנית פעולה עליה מסכימים המשתתפים שמטרתה להבטיח בין השאר שיפור, התמדה ובמקרים של פגיעה גם תיקון ואיחוי.

 

ניסיון רב השנים של העמותה מלמד שתהליכים אלו משמעותיים מאד, מאפשרים צמיחה ויכולים להביא לתיקון ואיחוי ארוכי טווח.
 

עמותת קדם מציעה כיום לבתי ספר:

  1. הנחית תהליכי קד"ם במצבי מצוקה וסיכון של תלמידים בבתי ספר

  2. הנחית תהליכי צדק מאחה סביב מצבי פגיעה בבתי ספר

  3. מסלול הכשרה למורים להתמודדות עם מצבי סיכון ופגיעה, להטמעת השפה המאחה בקהילת בית הספר וטיוב האקלים הבית ספרי

תכנית קד"ם וצדק מאחה מופיעה במערכת גפ"ן – מערכת לימודי החוץ של משרד החינוך:

תכנית מספר 30379 - סל מענים לאוכלוסייות במיקוד


ניתן להזמין את התכנית כדי לקיים תהליכים משמעותיים ולתת מענים מותאמים במצבים של פגיעה, סיכון ומצוקה ולהכשיר את הצוות בשפה וכלים מעולמות הצדק המאחה והקד"ם.

תמונה של כיתה

רוצים לברר פרטים נוספים?

"אני שמחה על ההזדמנות להמליץ על הכשרה מרתקת ורלוונטית מאוד לצוותי חינוך- בתחום הצדק המאחה. מנחות ההכשרה באות "מהשטח", מכירות לעומק את עולמם של בני הנוער ומתוך כך יוצרות חיבור משמעותי עם המורים ומהוות עבורם משאב להעמקת הידע ורכישת כלים. הכלים שלומדים בהכשרה הם רלוונטים לעבודה עם נוער וישומיים לחיי היום-יום בבית הספר. הצוות לומד שפה אחת אחידה – שפה מאחה – שמאפשרת חשיבה ושיחה משותפת מתוך נקודת מבט חדשה ומרעננת על דילמות וקונפליקטים. ההכשרה משלבת ניתוח מקרים וסימולציות שמזמנות דיון פתוח ומעודדות הקשבה. ההכשרה בונה צוות מעורב ומחוייב שיכול להוביל טיפול בקונפליקטים בבית הספר, להתאים ולדייק את התגובות של הצוות החינוכי למקרים שונים."

טל גולדשטיין-הרדוף
רכזת הכשרות צוות- אתגרי העתיד, חריש

bottom of page