top of page

צדק מאחה בקהילה

צדק מאחה היא גישה המציגה חלופה לתפיסה העונשית הפורמלית כמענה לפגיעות ולעבירות על החוק: במקום ענישה מתקיים תהליך וולנטרי שכולל גינוי של מעשה העבירה, לקיחת אחריות על ידי הפוגע, איחוי הפגיעות שנגרמו לנפגע כתוצאה ממעשה העבירה, תוך שאיפה לשלב מחדש את הנפגע והפוגע כחברים מתפקדים בקהילה.

אנחנו בעמותה מציעים תהליך שמייצר מסגרת בטוחה למפגש ישיר בין הנפגע לפוגע, בהנחיית מנחה מקצועי וניטרלי. מדובר במפגש משמעותי ומרגש. בנוסף לפוגע ולנפגע הישירים, תהליך זה נותן מקום למעגלי הפגיעה הרחבים כמו חברי הקהילה.

קבוצת דיון קהילתית היא תהליך המיישם את עקרונות הצדק המאחה כאשר נוצרת פגיעה בתוך קהילה. 
כאשר חבר קהילה מבצע מעשה הפוגע בקהילה כולה, מדובר לרוב במעגלי פגיעה רחבים שנוגעים בהיבטים שונים של הקהילה. קיימות השפעות רבות מעבר לפגיעה עצמה: מערכות היחסים בקהילה מתערערות, תחושת הביטחון הכללית של חברי הקהילה נפגמת ומצב המשבר עלול לגרום להתפרקות הקהילה. 

 • מתי מתאים לקיים תהליך צדק מאחה במקום עבודה?
  ניתן לקיים תהליך צדק מאחה בכל אירוע בו התרחשה פגיעה ישירה או עקיפה במסגרת הארגון. התהליך וולנטרי וקיומו תלוי בהסכמת הנוגעים במקרה. לדוגמא: פגיעה נגד הארגון, פגיעה במוניטין, התנהגות לא נורמטיבית, התנהגות שאינה תואמת את כללי האתיקה והערכים הארגוניים, גניבה, פגיעה בחברי ארגון.
 • איך התהליך עובד?
  תהליכי הצדק המאחה מחולקים לשלב הכנה – במהלכו נפגש מנחה התהליך עם כל אחד מהמשתתפים; והיוועדות – הפגישה בה נפגשים כל המשתתפים ובסיומה, נכתב הסכם המכיל את ההסכמות, דרכי הפעולה והתיקון שהוסכמו. לאחר הפניה אל העמותה, ניצור קשר עם נציג מטעמכם כדי לקבל פרטים מלאים על הארוע ועל הארגון שלכם, ונעביר פרטים על מבנה התהליך, משך הזמן הצפוי לקיומו ועלותו. בשלב הבא, מנחה מטעם העמותה יחל בתהליך ההכנה. תפקיד מנחה התהליך לאתר את הגורמים הרלוונטיים לתהליך, להיפגש עימם כדי להכינם באופן מעמיק לקראת היוועדות ולנחה את ההיוועדות עצמה.
 • למה דווקא תהליך צדק מאחה?
  לתהליך הצדק המאחה פוטנציאל של חיזוק מערכות היחסים בארגון, הגברת תחושת השייכות והשייכות לארגון ושימור העובדים. הוא מטמיע ערכים של קהילתיות, כבוד וסובלנות, מעביר מסר של איחוי, דוגמה לעובדים ותומך באקלים ארגוני מיטיב.
 • למה דווקא אנחנו?
  עמותת קד"ם מתמחה בפיתוח וניהול תהליכים המבוססים על תפיסת הצדק המאחה. מאז שנת 2001 צברנו ידע וניסיון רב בהובלת אלפי תהליכי צדק מאחה בישראל במגוון תחומים ואוכלוסיות. הצוות שלנו מורכב ממנחים מנוסים ומקצועיים שהוכשרו והתמחו בהנחיית תהליכים אלו. השירות ניתן ברחבי הארץ.
Countryside

מעוניינים בתהליך צדק מאחה בקהילה שלכם? פנו אלינו ונחזור אליכם בהקדם

bottom of page