top of page

הצטרפו אלינו

מצאתם תכנית שעניינה אתכם?

מעוניינים להוביל תהליך צדק מאחה בארגון שלכם? תרצו שנגיע להרצאה?

דברו איתנו כדי להזמין את אחת התוכניות שאנו מציעים

Holding Hands Up High
Holding Hands Up High
Pouring Sand

התחברתם לגישה שלנו?

אנחנו מחפשים עוד דרכים בהן נוכל להשפיע ולהטמיע את הגישה.

פנו אלינו ונשוחח למציאת דרכים נוספות בהן נוכל לשתף פעולה.

Pouring Sand

מעוניינים להצטרף כמנחים?

אנחנו מציעים תהליך של הכשרת מנחים למתאימים, בדקו אם הרקע שלכם מתאים והצטרפו אלינו להכשרה הקרובה.

Brainstorming
Brainstorming
Support Group

רוצים לתמוך בנו?

התורמים שלנו מסייעים בהרחבת הפעילות והנחלת הגישה שאנחנו מאמינים בה. עזרו לנו להפיץ את תפיסות הצדק המאחה והקד"ם בחברה הישראלית

Support Group
bottom of page