top of page

שותפים לדרך

גפן
משרד המשפטים
משרד הרווחה והביטחון החברתי
הרשות לשיקום האסיר
תיכון אתגרי העתיד חריש
משרד החינוך
רוח ערבה

טל גולדשטיין-הרדוף, רכזת הכשרות צוות - אתגרי העתיד, חריש

״אני שמחה על ההזדמנות להמליץ על הכשרה מרתקת ורלוונטית מאוד לצוותי חינוך- בתחום הצדק המאחה.  מנחות ההכשרה באות "מהשטח" , מכירות לעומק את עולמם של בני הנוער ומתוך כך יוצרות חיבור משמעותי עם המורים ומהוות עבורם משאב להעמקת הידע ורכישת כלים. הכלים שלומדים בהכשרה הם רלוונטים לעבודה עם נוער וישומיים לחיי היום-יום בבית הספר. הצוות לומד שפה אחת אחידה – שפה מאחה- שמאפשרת חשיבה ושיחה משותפת מתוך נקודת מבט חדשה ומרעננת על דילמות וקונפליקטים. ההכשרה משלבת ניתוח מקרים וסימולציות שמזמנות דיון פתוח ומעודדות הקשבה. ההכשרה בונה צוות מעורב ומחוייב שיכול להוביל טיפול בקונפליקטים בבית הספר, להתאים ולדייק את התגובות של הצוות החינוכי למקרים שונים.״
bottom of page