top of page

הכשרה לתהליכי קבוצת דיון משפחתית
לנוער עובר חוק

קורס ייעודי לאזור הדרום יתקיים בנובמבר 2024

'צדק מאחה' לנוער עובר חוק

תהליכי קד"ם לנוער עובר חוק הם תהליכים שמטרתם להפגיש את הנער שביצע עבירה פלילית עם נפגע העבירה, לדון בעבירה, בתוצאותיה ובהשלכות שלה, ולבנות תכניות לתיקון הפגיעה ופיצוי הנפגע. התכנית כוללת גם מרכיבים למניעת חזרה על עבירות בעתיד. את התכנית מציעים הנער הפוגע ותומכיו ומאשרים כל המשתתפים.

 

עמותת קד"ם – תהליכי צדק מאחה וקבוצת דיון משפחתית בישראל הוקמה בשנת 2001 ומאז עוסקת בתהליכי קבוצות דיון משפחתיות ותהליכי צדק מאחה עם ילדים ונוער בסיכון וכן עם ילדים ונוער עובר חוק.

מאפייני פעילות מנחים בתהליכי קבוצת דיון משפחתית לנוער עובר חוק במסגרת העמותה:

 • המנחה מקבל הפניות להנחית תהליכי קד"ם. ההפניות מגיעות משירות המבחן לנוער.

 • התהליך כולל מפגשי הכנה עם הנערים הפוגעים, הוריהם, הנפגעים, ומשתתפים נוספים מהמשפחה המורחבת, הקהילה ואנשי מקצוע. בתום תהליך ההכנה, מתקיים מפגש היוועדות, שמטרתו להגיע להסכמה על תכנית לתיקון, פיצוי ומניעת הישנות עבירות.

 • תהליך קד"ם ממוצע דורש השקעה של כ-30 שעות עבודה במשך כחודשיים. לרוב, מנחה מטפל במספר תהליכים בו זמנית. יחד עם זאת, הפעילות אינה בהיקף של משרה מלאה, ויש תקופות עמוסות ותקופות מתונות יותר.

 • הטיפול בהפניות מחייב יכולת ניידות ברדיוס של עד 100 ק"מ.

 • הפעילות נעשית תמורת תגמול כספי (ובד"כ גם שפע של תגמול רגשי…).

 • הפעילות מלווה ע"י רכזת מקצועית אזורית.

 

קורס ההכשרה:

עמותת קד"ם פותחת קורסי הכשרה למנחי קד"ם בדר"כ פעם בשנה. ההכשרה תכלול רקע תיאורטי בתחום הצדק המאחה, רקע היסטורי, פיתוח השפה המאחה, למידה ותרגול מיומנויות העבודה והכשרה לתיאום מעשי של תהליכי קד"ם. תעודת הסמכה תוענק למשתתפים, שעברו את מסלול ההכשרה והפרקטיקום ועמדו בכל הדרישות.

 

את מי אנחנו מחפשים להכשרה?

 • אנשים בעלי גישה ערכית, בעלי רצון לפעול למען חברה טובה יותר ובעלי יכולות מתאימות לתפקיד.

 • עדיפות לדוברי ערבית, אמהרית ורוסית.

 • עדיפות לתושבי הדרום וירושלים

 

תנאי קבלה:

 1. תואר אקדמאי (בוגר) מאת מוסד מוכר לפי חוק המועצה להשכלה גבוהה.

 2. הכשרה ו/או ניסיון בהנחיית תהליכי צדק מאחה או מסלולי קד"ם אחרים, עבודה עם נוער, עבודה עם משפחות, הנחיית קבוצות, גישור.

 3. עמידה בהצלחה בתהליכי מיון וקבלה.

 

פרטי קורס ההכשרה:

 • 8 מפגשים סה"כ בימי שני וחמישי בין השעות 9:00-16:00 בתאריכים: 4/11, 7/11, 11/11, 14/11, 18/11, 21/11, 25/11, 28/11.

 • מיקום: מרכז תנופה לנוער וצעירים, שדרות העצמאות 47, קרית גת. 

 • בסיום הקורס כל משתתף מתחיל פרקטיקום. מעבר בשלבי הפרקטיקום מותנה בסיום בהצלחה של השלב הקודם.

 • עלות ההכשרה: 3,000 ₪.

 • לאחר הראיונות ועם קבלת הודעה על קבלה להכשרה, יש לשלם דמי רישום בסך 500 ₪ שיקוזזו מעלות ההכשרה. דמי ההרשמה לא יוחזרו במקרה של ביטול השתתפות.

 • ישנה אפשרות לבחינת זכאות לקבלת מלגה.

 

התחייבויות משתתפי ההכשרה:

 • התחייבות להשתתפות בכל מפגשי ההכשרה הבסיסית.

 • השתתפות בפרקטיקום הכולל 3 תהליכים מלאים בליווי מנחה ותיק ורכזת מקצועית.

 • השתתפות ללא גמול כספי בשני תהליכים: בראשון צפייה בהנחיית תהליך מלא ע"י מנחה מוסמכ/ת, ובשני הנחיה בצוות ביחד עם מנחה מוסמכ/ת. תהליך שלישי, בתשלום, יונחה במלואו ע"י המתמחה, תוך ליווי והדרכה מקצועיים של הרכזת האזורית.

 • התחייבות להנחות לפחות 3 תהליכים תוך שנה מסיום ההתמחות (בכפוף לקבלת הפניות המתאימות משירות המבחן).

 • הצטרפות כחברים לעמותה וחתימה על חוזה התקשרות עימה.

 • התחייבות להשתתף במפגשי המנחים לאחר תום ההכשרה הבסיסית, אחת לחודשיים, בימי שישי.

טופס הרשמה להכשרת מנחים לתהליכי קד"ם לנוער עובר חוק 

הריני מבקש/ת להירשם כמועמד/ת להכשרת מנחי קד"ם:

טען/י קובץ קורות חיים

תודה על פנייתך!

bottom of page