top of page

סרטים

תהליך קד"ם בבית ספר אמריקאי

תאור גישת הצדק המאחה

הרצאה של פרופ' הווארד זר
על היבטים שונים של התחום

אשה שאביה נרצח,
מספרת על תהליך "צדק מאחה" שעברה

אם לבת 21 שנרצחה,
מספרת בפני אסירים את סיפורה

גישות מקרבות (restorative practices)

בבתי ספר בארצות הברית

קטעים נבחרים מהרצאה על

"דינמיקת רגשות בהיוועדות"

גישות מקרבות (restorative practices)

בבתי ספר

תיאור השינוי שעבר בי"ס תיכון

בעזרת הגישות המאחות

פרקים מהרצאה על השימוש

בשיטת הקד"ם בניו זילנד 

קטע ממפגש צדק מאחה, בגילום שחקנים

bottom of page